01 jun 2018

Har du en fertilitetsplan?

Kym Campbell har skrivit ett blogginlägg om att kvinnor över 30 år bör ha en fertilitetsplan. Och det fick mig att lägga p-pillerna på hyllan. Låt mig förklara varför…

  • 1 av 8 par (eller 12% av gifta kvinnor) har problem att bli gravid eller upprätthålla graviditet.
  • I en tredjedel av fallen finner man att problemen ligger hos kvinnan och i lika stor del av fallen visar det sig att det är mannens fysiologi som inte stämmer. I den sista tredjedelen av alla fall av infertilitet kan man inte fastställa något problem hos någon av parterna.

Vi matas med information om kändisar som över 40 blivit gravida eller precis fött barn. Men ingen pratar öppet om hur alla dessa mirakel bebisar kokats ihop.

Kym skriver “Tack vare botox, air brushing och personliga tränare ser 40+ kvinnorna ut att vara ungefär 20 år gamla. Så är det inte bara naturligt att anta att deras kroppar också ska fungera som en 20-årig när det gäller fertilitet?

Och efter att ha gjort en hel del forskning om ämnet åldersrelaterad fertilitetsminskning, kan jag säga just nu att de “mirakelbebisarna” nästan alltid kommer att vara tack vare en äggdonator eller sina egna frysta ägg från en yngre ålder. För att inte tala om att de skulle ha spenderat en förmögenhet på IVF. Så var är all den viktiga informationen i tidningsintervjuet?

Medan samhället tenderar mot att ha barn i äldre åldrar kan vår biologiska klocka inte utvecklas tillräckligt snabbt för att hålla trenden och därför har en frustrerande och olycklig klyfta utvecklats mellan när vi vill ha barn och när vi kan få barn.

Mindre än 15% av kvinnorna bibehåller den biologiska förmågan att få barn naturligt efter fyllda 40 år och mindre än 6% av kvinnorna lyckas med IVF efter den åldern.

Gravid efter 40

Forskare från University of California intervjuade ett stort antal kvinnor mellan 2009 och 2011 som hade fått sitt första barn med hjälp av IVF vid 40 års ålder. Hälften av de intervjuade kvinnorna rapporterade att de hade förväntat sig bli gravid utan svårighet vid 40 års ålder med en felaktiga tro på grund av:

  • pågående meddelanden om förebyggande av graviditet som börjar i ungdomar.
  • hälsosam livsstil och familjehistoria av fertilitet.
  • Felaktig information från vänner, läkare.
  • vilseledande medierapporter om graviditeter hos äldre kändisar.

Nichole Wyndham från Centrum för bioetik vid Yale University sammanfattar situationen i sin helhet:

“Delaying motherhood should be a free choice made in full knowledge of all the consequences, but modern women have alarming misconceptions about their own reproductive systems and the effectiveness of assisted reproductive technologies…Preventing age-related infertility is the responsibility not only of doctors and medical practitioners but also of society at large. Social, economic, and personal pressures are causing women to decide to conceive later in life, yet those who choose to delay motherhood are stigmatized as being selfish and unconcerned about starting a family. This stigma must be banished, and age-related infertility should be faced as a medical problem.” (Wyndham et. al 2012).

IVF är inte räddaren i nöden eller något att luta sig tillbaka på

Ungefär 40% av kvinnor under 35 år misslyckas med att få barn med IVF och siffran uppgår till 80% när kvinnor är i 40-års åldern. Efter 40 blir det tyvärr bara värre, mindre än 6% av kvinnorna som är 43 år och uppåt lyckas bli gravida och fullfölja en graviditet.

Det innebär att kvinnor efter 34 misslyckas oftare än vad de lyckas med att bli gravida oavsett IVF behandling.

Det går därför inte att luta sig tillbaka och tänka “blir jag inte gravid så gör jag bara IVF”.

Vad expertera säger

American College of Gynecologists and Obstetricians och American Society for Reproductive Medicine släpper regelbundet ett “kommittéutlåtanden” för att kommunicera de framväxande kliniska och vetenskapliga framstegen inom reproduktiv medicin till utövare på detta område. Här är de råd de gav i mars 2014 med avseende på åldersrelaterad fertilitetsminskning (ACGO och ASRM 2014)

  • Utbildning och ökad medvetenhet om effekten av ålder på fertilitet är avgörande för att rådgöra med patienten som önskar graviditet.
  • Kvinnor som är äldre än 35 bör få snabb utvärdering och behandling efter 6 månaders misslyckade försök att bli gravida eller tidigare om kliniska indikerar.
  • Hos kvinnor äldre än 40 år är omedelbar utvärdering och behandling berättigad.

Meddelandet är tydligt: om du är fyllt 30 bör du fundera ut en fertilitetsplan för de kommande åren innan din chans är förbi.

Gör en plan och ta reda på vad din fertilitetsstatus är. Om resultaten inte ser bra ut, vidta åtgärder och acceptera inte halvdana lösningar – alla läkare är inte så bra som de låtsas vara.

Läs hela blogginlägget här:
https://www.smartfertilitychoices.com/taking-charge-of-your-fertility/

Leave your thought