Vård vid PCOS i Stockholms läns landsting

Datum: 17/10/2017

Undersökningar och utredningar

Du blir undersökt av en gynekolog. Du får berätta hur du mår och om dina besvär. Sedan gör gynekologen en kroppsundersökning och en gynekologisk undersökning.

Du får lämna ett blodprov för att mäta nivåerna av hormoner i blodet. Läkaren undersöker också äggstockarna med ultraljud för att se om du har många små äggblåsor.

Behandling vid PCOS och hirsutism

Vid övervikt rekommenderas viktnedgång som förstahandsåtgärd. Viktminskning leder till förbättrad hormonbalans, mer regelbundet menstruationsmönster, minskad behåring och akne samt ökade chanser till graviditet.

Glesa eller uteblivna menstruationer behandlas med antingen kombinerade p-piller eller cykliskt gestagen (till exempel medroxiprogesteron (Provera) 10 mg dagligen i 10 dagar varje eller var tredje månad). Behandlingen förhindrar endometriehyperplasi och endometriecancer som kan uppstå till följd av kontinuerlig östrogenstimulering.

Hirsutism och akne behandlas också i första hand med ett östrogendominerat p-piller (se figur 1 i Janusdokumentet om antikonception) om inga kontraindikationer föreligger. Den kliniska effekten på ökad kroppsbehåring blir synlig tidigast efter ett halvårs medicinering och maximal effekt kan komma efter mer än ett år.

Vid otillräcklig effekt av p-piller eller då p-piller är olämpligt bör patienten remitteras till specialist för ställning till antiandrogen medicinering. Remiss för epilering i ansiktet kan skickas till hudklinik för bedömning och kostnadsfri behandling (landstingsbidrag).

Vid barnönskan och störd ägglossning remitteras patienten till specialist för ovulationsstimulering. Behandlingen kombineras ibland med metformin som ökar insulinkänsligheten och därmed chanserna till graviditet. I sista hand kan in vitro fertilisering (IVF) bli aktuellt. Fertiliteten är oftast god med förlängd fertil period.

Snabbfakta
Hirsutism
Stockholms läns landsting
remitterar diatermi/laser i ansiktet.
Diatermi
Remiss till dietist i primärvården kan utföras.
Gynekologiska mottagningar
Fertilitetsmottagningar