Vård vid PCOS i Region Skåne

Datum: 17/02/2018

Reproduktionsmedicinskt Centrums (RMCs) rekommendationer för IVF följs (BMI under 30 eller 10% viktnedgång om BMI 30-35). Riktlinjer och väntetider är samma för alla patienter med infertilitet oavsett orsak. Behandling av PCO-relaterade symptom som acne, hirsutism, utebliven mens etc sker via vår gynekologiska mottagning, väntetiderna är för närvarande ca 3 månader (Helsingborg).

Alla patienter med PCOS-relaterade symtom har tillgång till en läkarbedömning, oavsett BMI. Gränserna gäller bara när patienterna hänvisas vidare till RMC (Kristianstad).

Patienter med känd PCOS eller där det på något sätt framkommer ur egenremissen att de har PCOS eller symtom på PCOS där gles/utebliven ägglossning kan föreligga, behandlas med stimulering till ägglossning direkt (om kriterier uppfylls) utan att vänta ett år. Om stimulering till ägglossning ej lyckas på ca 3-4 ggr skickas remiss till RMC (Ystad).

PCO patienter är välkomna till RMC (SUS Malmö) för sin åkomma och får då dels träffa en endokrinolog och dels en gynekolog. Fortsatt uppföljning sker beroende på vad som är problemet hos antingen endokrinolog (hirsutism, tyroideaproblem, övervikt) eller gynekolog (blödningsproblem eller graviditetsönskan).
Flera privata gynekologer handhar patienter med PCO.

Det finns bara BMI gränser för behandlingar med assisterad befruktning vilket omfattar insemination och IVF. BMI gränsen är 30 eller 10% viktnedgång vid BMI mellan 31 och 34. Nationella riktlinjer gäller som för alla andra patientgrupper.

Stimulering av äggstockarna med Letrozol, Metformin eller FSH där paret själva försöker uppnå graviditet omfattas inte av assisterad befruktning och BMI gränser finns ej, även om det är önskvärt från sjukvårdens sida.

Högt BMI bidrar till utebliven ägglossning, risk för missfall, risk för propp under graviditet, risk för graviditetsdiabetes och ökad risk för förlossningsskador.

Vi uppfyller vårdgarantin både för mottagningsbesök gällande PCO och IVF behandling.

Snabbfakta
Hirsutism
Regler
Dietist
Regler
Gynekologiska mottagningar
Fertilitetsklinik