Vård vid PCOS i Region Östergötland

Datum: 17/10/2017

Undersökningar och utredningar

Du blir undersökt av en gynekolog. Du får berätta hur du mår och om dina besvär. Sedan gör gynekologen en kroppsundersökning och en gynekologisk undersökning.

Du får lämna ett blodprov för att mäta nivåerna av hormoner i blodet. Läkaren undersöker också äggstockarna med ultraljud för att se om du har många små äggblåsor.

Behandling vid PCOS och hirsutism

PCOS ska behandlas för att minska symptom och för att minska risken för komplikationer på lång sikt. Viktnedgång är förstahandsbehandling vid övervikt. Remiss till dietist i primärvården kan utfärdas om patienten har BMI över 30.

Blödningsrubbning: Kan innebära ökad risk för endometriecancer. Sannolikt räcker det att inducera blödning var tredje månad för att undvika hyperplasi. Kombinerade p-piller är förstahandsval, annars cykliska gestagener. Mirena kan också övervägas, skyddar endometriet men tillför inget ytterligare i PCOS behandlingen.

Hirsutism: P-piller är förstahandsmedel hos unga utan barnönskan. Osäkert om östrogendominerade preparat har bättre effekt på hirsutism än övriga preparat, däremot har de bättre effekt vid acne. Om patienten är icke-rökare, under 35 år och saknar andra riskfaktorer för tromboembolisk sjukdom kan man överväga kombinerade p-piller upp till BMI 35.

Om otillräcklig effekt eller om kontraindikationer för p-piller:
Spironolakton, 100mg dagligen. Kolla elektrolyter före och sedan ca 1 vecka efter insättning.

Cyproteronacetat (Androcur, Cyproteron) 50mg dag 1-10 i menscykeln. OBS! Kategori D vid graviditet, patient måste ha säkert preventivmedel, helst p-piller. Kontrollera leverprover innan insättning, efter 3 månaders användning och inför varje förnyelse av receptet. Uteslut graviditet innan start av behandling! Cyproteron har flera kontraindikationer och kan påverka leverfunktionen, se FASS.

Finasterid 2,5 mg var tredje dag kan prövas men måste kombineras med preventivmedel, gärna kombinerade p-piller.

Vaniqua kräm 2 ggr dagligen kan provas, ingår inte i läkemedelsförmånen.

Laserbehandling – ganska bra korttidseffekt men ger inte permanent hårborttagning (långtidsstudier saknas). I vissa landsting ges subvention för detta, dock inte i Östergötland. Patienter som önskar laserbehandling kan åberopa patientlagen, och då kan remiss skickas till landsting som utför behandlingen (exempelvis Stockholm, remiss har tidigare skickats till KS). Kontrollera med verksamhetschefen om specialistvårdsremiss kan utfärdas. Det är önskvärt att patienten redan har fått prova medicinsk behandling.

Infertilitet: Metformin 500-1500 mg dagligen kan förbättra chanserna till ovulation. Starta med låg dos (250-500 mg dagligen) och höj successivt om patienten tolererar detta. Ovulationsinduktion med Pergotime eller Letrozol 5 dagar under follikelfas om tubarpassage föreligger och pat uppfyller kriterier för infertilitetsbehandling, se separat PM. Båda parterna i paret ska utredas. Observera att BMI måste vara under 30 för att ha rätt till subventionerad behandling.

Snabbfakta
Hirsutism
Info kommer snart...
Dietist
Info kommer snart...
Gynekologiska mottagningar
Fertilitetsmottagning