12 jun 2018

Det är bara nu jag förstått att min hälsohistorik varit kopplad till min PCOS. Ingen läkare upplyste mig om det. Mina PCOS symptom har förändrats under åren och ingen läkare gjorde någonsin kopplingen. Men då jag har varit väldigt aktiv generellt och haft mycket krav / förväntningar på mig själv så kan det vara så…