10 jun 2018

Många som lever med

PCOS har även hirsutism.

Hirsutism är en form av störning i hårproduktionen som drabbar kvinnor världen över. Oönskad hårväxt är dess främsta och mest uppenbara yttring. Dock kan detta ångestfyllda problem ha underliggande allvarliga sjukdomar som måste bli kliniskt diagnostiserad och utvärderas för någon form av omfattande behandling.

Hirsutism behandlas i första hand med ett östrogendominerat p-piller om inga kontraindikationer föreligger. Den kliniska effekten på ökad kroppsbehåring blir synlig tidigast efter ett halvårs medicinering och maximal effekt kan komma efter mer än ett år.

Vid otillräcklig effekt av p-piller eller då p-piller är olämpligt bör patienten remitteras till specialist för ställning till antiandrogen medicinering.

Remiss för epilering i ansiktet kan skickas till hudklinik för bedömning och kostnadsfri behandling (landstingsbidrag).

 

Ferriman Gallweys

bedömningsskala för hirsutism

En detaljerad klinisk utvärdering av hirsutism bör börja med en vetenskapling bedömning av hårproduktionens störning. Ferriman Gallweys (F-G) bedömningsskala, etablerat 1961, är en vanlig metod. Initialt var bedömningsskalan baserad på hårväxt på elva kroppsdelar men senare har det fokuserats på nio områden. Poängkortet över varje plats på kroppen under undersökningen startar på 0 (ingen överdriven terminal hårväxt) till 4 (omfattande terminal hårväxt).

Man adderar sedan de nummer man får, till ett maximum på 36. Medan de flesta experter hänvisar till en modifierad poäng på 8 eller mer för att diagnostisera hirsutism, så finns det vissa som föreslår en slutgiltig sammanställning av 6 eller mer räcker för att indikera hirsutism. Baserat på detta poängmönster och andra kliniska tester så kan hirsutism utvärderas att vara mild, måttlig eller svår.

Hirsutism
Gallwey & Ferrimans skala hirsutism

Källa:
Riktlinjer för utredning och behandling av Hirsutism och Polycystiskt ovariesyndrom

Riktlinjer för utredning och behandling av hirsutism och polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

Läs även mer på:
www.hirsutism.se

Hirsutism in Women:
https://www.aafp.org/afp/2012/0215/p373.html

Leave your thought