Samtliga landsting har samma riktlinjer kring behandling av PCOS och IVF.

Landsting

Vård för PCO/S
Vi har märkt att vård för PCOS kan skilja sig beroende på var och hos vem du söker hjälp. Även om rekommendationerna för behandling är lika i hela landet. Vi ger dig all information du behöver för att du ska kunna stå på dig och få rätt vård.
IVF-rekommendationer
Observera!
Du har alltid rätt att överklaga ett beslut för att gå vidare med ditt ärende.
Lista

Landsting

Vård för PCO/S
Vi har märkt att vård för PCOS kan skilja sig beroende på var och hos vem du söker hjälp. Även om rekommendationerna för behandling är lika i hela landet. Vi ger dig all information du behöver för att du ska kunna stå på dig och få rätt vård.
IVF-rekommendationer
Observera!
Du har alltid rätt att överklaga ett beslut för att gå vidare med ditt ärende.
Lista