Varför existerar PCOS Sverige?
I ett samhälle med hårda normer är det svårt att vara livmoderbärare som inte ser ut eller fungerar så som ”en ska”. Vi vill normalisera PCOS och dess symptom för att kunna leva ett bättre och tryggare liv. Vi vill sluta skämmas och leva ett liv fyllt med självkärlek.
Vi bryter tystnaden
Vi bryter tystnaden kring PCOS och dess symptom som många av våra medmänniskor lever med i tystnad. Vårt uppdrag är att skapa medvetenhet kring PCOS och att vi blir snällare mot varandra.
Vi skapar ett bättre samhällsklimat
Vi delar information, forskning, vårdprocesser, alternativ medicin, och bloggare som delar sin PCOS-resa online. Vi utbildar även företag för att skapa ett bättre samhällsklimat för oss alla.
Om oss
Varför existerar PCOS Sverige?
I ett samhälle med hårda normer är det svårt att vara livmoderbärare som inte ser ut eller fungerar så som ”en ska”. Vi vill normalisera PCOS och dess symptom för att kunna leva ett bättre och tryggare liv. Vi vill sluta skämmas och leva ett liv fyllt med självkärlek.
Vi bryter tystnaden
Vi bryter tystnaden kring PCOS och dess symptom som många av våra medmänniskor lever med i tystnad. Vårt uppdrag är att skapa medvetenhet kring PCOS och att vi blir snällare mot varandra.
Vi skapar ett bättre samhällsklimat
Vi delar information, forskning, vårdprocesser, alternativ medicin, och bloggare som delar sin PCOS-resa online. Vi utbildar även företag för att skapa ett bättre samhällsklimat för oss alla.
Värdegrund
PCOS Sverige bygger på en feministisk värdegrund som bottnar i en samhällsstruktur där livmoderbärare aldrig blir tagna på allvar och målas upp som hysteriska, känsliga och överdrivna. Antaganden som försvårar en vårdprocess när det gäller hormonell obalans och kanske även därför som kunskap om PCOS inte prioriteras.
För oss på PCOS Sverige innebär feminism att alla människor oavsett kön, ursprung och hudfärg föds till att dela samma politiska, sociala och ekonomiska rättigheter, skyldigheter och möjligheter, i enlighet med de mänskliga rättigheterna.
Vi kommunicerar inkluderande eftersom att alla som lever med PCOS (födda med en livmoder) kanske inte definierar sig som just kvinnor.
Vision
Vår vision är att samtliga PCOS personer ska få rätt information vid en PCOS diagnos och inte hänvisas till Google. Genom att dela kunskap och medvetenhet om syndromet hoppas vi att PCOS personer får ett bättre bemötande av vården, närstående, skönhetssalonger och samhället i stort. PCOS är ingenting att skämmas för och Du som lever med syndromet är inte ensam.
maria nestorudi pcos sverige
Historia
Maria Nestorudi startade PCOS Sverige (då pcos.tips) 2017 som ett sidoprojekt för att hon var trött på den okunskap som fanns om PCOS i vården. Att aldrig kunna få hjälp och behöva Googla sig till information blev drivkraften till att samla allting på en plats. För att kunna driva PCOS Sverige med en större räckvidd och omfattning föddes tanken om att omvandla projektet till en ideell förening.
Medarbetare
Maria Nestorudi
Projektledare
Sara Holmgren
Innehåll
Liselotte Videla
Innehåll
Persefoni Nestorudi
Styrelseledamot
Nichol Olguin
Styrelseledamot

Kontakta oss

Facebook sida
Den publika Facebook sidan är öppen för alla som vill lära sig mer om PCOS.
Gå till Facebook sidan
Instagram