20 aug 2018

Jan Holte jobbar på Carl von Linnékliniken i Uppsala.

Egen presentation via Carl von Linnéklinikens hemsida:

Legitimerad läkare 1979, specialist i obstetrik och gynekologi 1984. Jag arbetade åren 1986 – 1996 kliniskt och forskningsmässigt på Akademiska sjukhuset med barnlöshet och hormonrubbningar, vilket resulterade i en avhandling 1994 om s k PCO (”mångblåsiga äggstockar”). Jag är fortsatt engagerad inom denna typ av forskning som handledare åt flera doktorander. Den första av dessa, dr Gianluca Gennarelli från Turin i Italien, disputerade våren 1998. Några år senare disputerade Dimitrijus Kirilovas från Litauen på en avhandling med fokus på enzymet aromatas. Forskningen inom PCO berör barnlöshet beroende på ägglossningsrubbningar, men också kopplingen mellan PCO, övervikt, ätstörningar och diabetes. Jag är ofta anlitad föreläsare nationellt och internationellt inom dessa frågor. På senare år har min forskning kommit att handla allt mer om vilka faktorer som avgör om man lyckas eller ej med IVF. Tillsammans med statistikern Lars Berglund på Uppsala Clinical Research Centre har jag handlett ett flertal matematikstudenter till specialarbeten inom detta område. Det är dessa matematiska modeller som ligger till grund för den individuella rådgivning vi nu ger våra patienter. Det är också dessa modeller som är vägledande för om ett eller två embryon ska återföras.

Föreläsning: Senast uppdaterad 3 november 2008:

Källa:
https://media.medfarm.uu.se/play/video/331

Leave your thought