Internationella riktlinjer för polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

Den australiensiska PCOS-alliansen publicerade de första internationella bevisbaserade riktlinjerna för bedömning och hantering av PCOS under 2011, med ett strikt tillvägagångssätt som omfattade patienternas deltagande och bedömning av 31 expertkliniker och forskare från PCOS-relevanta discipliner. Det ger 38 rekommendationer adresserar fyra nyckelområden: Utmaningar av bedömning och diagnos; Bedömning av emotionell välbefinnande; Livsstilshantering; och Terapi för infertilitet.

Idag är dessa riktlinjer godkända internationellt och vår statistik grundar sig i dessa riktlinjer.