12 sep 2018

Vi som lever med en hormonell obalans är vana med att vården inte tar oss på allvar.

Jag kan bara tala för mig själv men jag är säker på att jag inte är ensam om att ifrågasätta mig själv och min hälsa till den nivån att jag tror att det är jag som är tokig.

Men dessa symptom är inte ett påhitt. Dessa är de vanliga symptomen på hormoner och signalsubstanser i obalans:

• irritation
• ilska
• håglöshet
• vara uppe i varv
• depression
• oro
• humörsvängningar
• sömnproblem
• gråtmildhet
• minskad eller ökad sexlust
• svårt att fokusera
• minskad motivation
• viktuppgång

Leave your thought