27 aug 2018
hormonanalyser pcos

hormonanalyser vid PCOS

Hormonanalyser
 vid hirsutism och regelbunden menstruation:

• Total testosteron
• SHBG – Sexualhormonbindande globulin

Vid menstruationsrubbning komplettera med:

• LH – Luteiniserande hormon
• FSH – Follikelstimulerande hormon
• Prolaktin
• TSH – Tyreoideastimulerande hormon (
• T4 – Fritt tyroxin

Vid BMI över 27:

• Fasteglukos och fasteinsulin alternativt oral glukosbelastning.

Gynekologiskt ultraljud:
Gynekologisk undersökning inklusive ultraljud rekommenderas för att bedöma endometrium och ovarier.

 

Leave your thought